Brandskyddsutbildning

särskilt boende

Datum och tid: 23 november, kl 13:00-16:00

Plats: Brandstationen, Drottninggatan 20, ingång G inre, plan 2 Musiksalen.

Kläder för utevistelse

Vänligen respektera start och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen