1. 2020-10-01

Brandskyddsutbildning

särskilt boende

Tid: 4 november, kl 13:00-16:00

Plats: Brandstationen, Drottninggatan 20, ingång G Musiksalen, plan 2 .

Kläder för utevistelse

Vänligen respektera start och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen.
Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen