Kartläggning av källsortering

Vad finns det för möjligheter att källsortera på din arbetsplats?

I hälsa-, vård- och omsorgsnämndens budget för 2018 har förvaltningen åtagit sig att kartlägga hur våra möjligheter att källsortera ser ut i förvaltningens lokaler.

Därför behöver vi veta hur det ser ut i den lokal du arbetar i.
Fyll i uppgifterna nedan.
Välj de material/produkter som går att källsortera på din arbetsplats:
Välj de material/produkter som går att källsortera på din arbetsplats:

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen