Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning

Fastighetsservice Öster och Söder

Vi hjälper dig med reparationer, flyttar, transport, underhåll med mera.  

Vi vill också bli ännu bättre. Hör därför av dig om du har frågor eller tips.

Använd beställningsformuläret nedanför.

Alla uppgifter nedan med röd stjärna är obligatoriska.

Tänk på att beställningen kan medföra kostnader för verksamheten som måste godkännas av ansvarig chef!Kan något av följande förekomma i samband med beställt arbete: * (obligatorisk)


Har den ansvarige chefen godkänt eventuella kostnader i samband med åtgärder? * (obligatorisk)

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen