Vaktmästartjänster

Fastighetsservice erbjuder service till alla verksamheter inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Vi arbetar i samråd med lokalsamordnarna efter de gränsdragningslistor som finns i hyresavtalet och i de fall hyresvärden ansvarar för felet så hjälper enheten er att finna lämpliga kontaktvägar och felanmälningsmöjligheter.

Tjänsterna utförs med god serviceanda, leveransprecision och kvalitet. 

Som en åtgärd för att minska spridning av coronaviruset/Covid-19 kommer fastighetsservice för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen endast att hantera akuta ärenden i nuläget (uppdaterat 13/3).

 

Begränsningen gäller även för planerade renoveringar och uppfräschningar.

Se mer information här om förvaltningens åtgärder och planering för en eventuell fortsatt spridning av viruset.

Felanmälan och beställningar görs i formuläret nedanför.

Vårt uppdrag omfattar:

 • Statusbesiktning av lokalerna
 • Ha nödvändig kännedom om avstängningar
 • Utföra akutinsatser
 • Normalt byte av lampor, lysrör, glimtändare och säkringar
 • Inköp av material till fastigheten
 • Upphäva stopp i vaskar, brunnar och toaletter
 • Mindre reparationer
 • Montering och demontering
 • Transport av mindre gods och varor
 • Besiktning av lägenheter
 • Kontakta hyresvärd/hissmontör vid fel på hiss
 • Ställa i ordning lokaler efter förekommande reparationer
 • Vara behjälplig vid beställning och samordning av större omflyttningar
 • Utföra mindre planerade omflyttningar inom lokalerna
 • Skaderapportering och felanmälan av ärenden till hyresvärden enligt gränsdragningslista
 • Fixartjänster för brukare som bor på särskilt boende

Kontakta oss vid frågor och funderingar.

Använd formuläret för att beställa våra tjänster:

 
Kan något av följande förekomma i samband med beställt arbete: * (obligatorisk)


Har den ansvarige chefen godkänt eventuella kostnader i samband med åtgärder? * (obligatorisk)
Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen