Kostnader

Vaktmästeriets tjänster är kostnadsfria för enheter inom Vård och omsorg inom Stadsområdesförvaltning Väster.

Material som behövs, till exempel glödlampor och reservdelar, står respektive arbetsplats själv för men vaktmästarna hjälper gärna till med att utföra dessa inköp.

Tänk på att uppdrag som är förenade med kostnader ska vara förankrade med arbetsledare, och godkända innan beställning.

Det är viktigt att det finns ett medgivande att vaktmästarna får gå in hos vårdtagaren/brukaren, innan uppdraget beställs.

Räkna med att uppdragen utförs normalt efter minst 3 arbetsdagar.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen