Fastighetsservice Väster


Fastighetsservice Väster inom hälsa, vård och omsorg är främst avsedd för den egna organisationen. Den omfattar hjälp med vaktmästartjänster som den egna organisationen/enheten /arbetsplatsen inte har resurser till. Tjänsterna utförs med god serviceanda, leveransprecision och kvalitet.

Vi erbjuder

  • Transport av mindre  gods och varor (dock inte tunga och otympliga och inte riskavfall).
  • Samordning av flytthjälp, kostnad för eventuell flyttfirma tillkommer
  • Hjälp med montering av enstaka möbler
  • Elarbeten som inte kräver särskild behörighet
  • Mindre reparationer och underhåll
  • Hämtning och lämning av fordon för service och reparation. (Ej byte av däck, ej tömning av minneskort till alkomätaren).
  • Inköp och leveranskontroll
  • Rutinkontroller av brandlarm
  • Besiktning av lägenhet

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen