Personalklubben kallar till årsmöte tisdagen den 10 mars

Alla anställda i Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen hälsas hjärtligt välkomna till Personalklubbens årsmöte tisdagen den 10 mars 2020 på Kungsgatan 13 klockan 17.00.

Förutom ordförande, kassör och webbansvarig skall vi välja nya ledamöter. Har du lust att vara med i personalklubbens styrelse så kontakta någon i valberedningen.

Ingela Moraeus, ingela.moraeus@malmo.se

Marie Newstam, marie.newstam@malmo.se

Vill du endast komma med glada tillrop och friska idéer kan du göra din stämma hörd på årsmötet. Om du inte har tid att komma till årsmötet kan du skicka dina idéer på aktiviteter till HVO.personalklubb@malmo.se.

Personalklubben bjuder på lite förtäring så anmäl dig på Komin senast måndagen den 2 mars.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen