Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Övriga avtal

Ingress

 Vad är övriga avtal?

Det kan vara tilläggsavtal som är direkt kopplade till ett hyresavtal, städavtal, serviceavtal på diverse anläggningar m.fl.

Vem tecknar övriga hyresavtal?

 I delegationsordningen finns information kring det

Var finns alla övriga avtal?

Många övriga avtal finns inlagda tillsammans med hyresavtalen i Limas kontraktsregister men det är långtifrån alla. De övriga avtalen kan finnas fysiskt i pärmar ute i verksamheterna eller i andra förvar i förvaltningen. Det är viktigt att alla avtal scannas in i Limas kontraktsregister samt diarieförs och förvaras i arkiv.

Jag är ny chef för en verksamhet och har fått ta över en
pärm innehållande övriga avtal kopplade till lokalen, vad ska jag göra?

Har du ett fysiskt avtal ska du scanna och maila den till enheten för lokalsamordning, sedan ska du diarieföra det och skicka originalet till kommunikationsavdelningen för arkivering. För mer information kring diarieföring samt arkivering kan du maila hvo@malmo.se

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen