Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Lås, Larm och Passage

Här är frågor och svar kring Lås, larm och passage

En medarbetare har tappat bort nyckel/tagg - Vad ska jag göra?

Kontakta Ansvarige medarbetare/administratör på din verksamhet och be hen ta bort taggen från systemet och skapa en ny tagg till medarbetaren sm har tappat den. När det gäller nyckel är det olika för varje verksamhet. Vanligvis tas nyckel från låsscheman och en ny tillverkas till medarbetaren.

Är Huvudnyckeln borta så ska alla nycklar i huset ersättas, och ett nytt lås schema behöver skapas,. Begränsa alltid skalskyddsnyckeln till två huvudnycklar, en till verksamhetchef och en i reserv.

Jag behöver extra nycklar till lokalen - Vart ska jag vända mig?

Det är Verksamheten som hanterar flödet av nycklar som cirkulerar till den lokal verksamheten befinner sig. Det ska alltid finnas ett låsschema på verksamheten hos den som är ansvarig för nycklarna. Varje lås schema levereras med en system kort som innehåller beställningsnummer/ kod. Den ska ansvändas vid beställning av nya nycklar

Vi skulle vilja ha ett taggsystem eller utöka befintligt system – var ska jag vända mig?

Kolla först i avtalskatalogen ifall det finns avtal med externa partner. Finns det ingen avtal måste detta direktupphandlas.

Du hittar mer om direktupphandling på https://komin.malmo.se/Var-kommun/Stod--service/Inkop-och-upphandling/Upphandling/Direktupphandling.html.


Glöm inte att följa alla steg och diarieföra allt när upphandlingen är klar. Kontakta oss om du behöver stöd med direktupphandlingen.

Är vårt larm kopplat till Malmö Larmcentral?

Alla larm ska vara kopplade till Larmcentralen. Kolla gärna med oss ifall du känner dig osäker

Måste jag ha serviceavtal på larmet?

Vi föreslår även att ni tecknar ett serviceavtal med någon av larminstallatörer (kolla i avtalskatalogen alternativ direktupphandla tjänsten) Då kontrolleras larmet och alla don

backup batteri och larmfunktioner minst två gånger om året. Mejla kopia på avtalet till lokalsamordnare. Kontakta oss om ni behöver stöd med upphandlingen eller har andra frågor rörande larmet

 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen