Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Inköp

Frågor kring Inköp

Vi vill köpa in möbler

Detta gör verksamheten själva. Malmö Stads upphandlingsenhet har tagit fram ett möbelavtal, som finns i avtalskatalogen, möbler kan också köpas på marknadsplatsen i Ekot.

(hyperlänk).

Vara eller tjänst finns  inte i avtalskatalogen - vad gör vi?

Finns vara/ tjänst inte i avtalskatalogen så ska en direktupphandling göras, mall för detta hittar du under dokument

OBS! Alla inköp som är direkt kopplade till lokalen: kontakta lokalsamordning för stöd.

 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen