Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Flytt hösten 2019

Under hösten kommer delar av Hälsa, vård och omsorgs verksamheter flytta till nya lokaler på Erikslustvägen 17-21 och Storgatan 20. Här kan du följa planeringen och viktiga datum inför och under flytten.

Syftet med flytten är att samlokalisera medarbetare där det finns behov av att arbeta mer enhetligt och ha nära kontakt med varandra. Syftet är också att hyra lokaler som är bättre anpassade efter verksamheternas behov och dit besökare lättare kan nå oss.  

Erikslustvägen 17–21

Lokalen på Erikslustvägen omfattar totalt 2 946 kvadratmeter. Det är planerat att nio hemtjänstgrupper och HSL-personal ska flytta in på Erikslustvägen 17-21.

Storgatan 20

Lokalerna på Storgatan 20 är 8224 kvadratmeter och innehåller cirka 300 kontorsplatser. Dit är det planerat att Avdelning för myndighet, Avdelningen för hälsa och förebyggande, Bemanningsenheten och stabspersonal från ordinärt boende och särskilt boende ska flytta in.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen