Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Hyresförslag

Ett färdigt hyresförslag med gränsdragningslista granskas av lokalsamordnare, enhets- och avdelningschef inom ekonomiavdelningen.

Beställande chef samverkar med fackliga representanter och ritningar signeras av skyddsombud.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen