Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

 Visning, utvärdering

Visning planeras tillsammans med lokalsamordnare, LiMa och beställande chef. Lokalen utvärderas utifrån behovet, Boverkets föreskrifter och gällande checklista för tillgänglighet (MR). Urval görs.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen