Budskap och faktaunderlag HVOF under covid-19

Detta är en grundbudskapsplattform som är ett stöd och hjälp till dig som uttalar dig externt för hälsa, vård och omsorgs räkning under covid-19.

Huvudbudskap

  • Äldre tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Därför pågår ett intensivt arbete i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter för att begränsa smittspridning och förbereda för ett allvarligare läge gällande coronaviruset (Covid-19).
  • Vi följer noggrant Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheternas råd och rekommendationer.
  • Vi uppmanar medarbetare att stanna hemma om de är sjuka och förbjuder besök i våra verksamheter. Mötesplatserna har stängt tillfälligt.

Malmö stads inriktning för hantering av pandemi covid-19

  • Vi skyddar riskgrupper från att drabbas av covid-19
  • Vi motverkar spridningen av covid-19
  • Vi säkerställer driften av stadens samhällsviktiga verksamheter.

Förvaltningens arbete med riskbedömningar och handlingsplaner

Vi har en särskild tillsatt expertgrupp sedan slutet av februari som arbetar med olika riskbedömningar, handlingsplaner. Vi följer noggrant Folkhälsomyndigheten. Vi har daglig kontakt med Region Skåne för lägesuppdateringar. Det är Region Skåne som utför covid-19 provtagningar. Det är också de som för statistiken.
Förvaltningens riskbedömningar och handlingsplaner är uppdelade i tre scenarier:

  • Scenario 1: 10–20 % frånvaro
  • Scenario 2: 20–40% frånvaro
  • Scenario 3: Från 50 % frånvaro

Allt finns på förvaltningens coronasida på Komin.

Smitta och skyddsutrustning

Vad händer i våra verksamheter

Medarbetare

För Malmöbon

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen