Workshop fick avrunda arbetet med handlingsplan för demens

Förra veckan tog ordinärt boende ett stort steg framåt med avdelningens handlingsplan för hur arbetet med demenssjuka ska se ut. Nästan 200 medarbetare och chefer samlades i en workshop för att sätta de sista pusselbitarna på plats, och den 19 september ska avdelningsrådet fatta beslut om handlingsplanen.

Alla avdelningar ska utveckla sin egen handlingsplan utifrån förvaltningens övergripande strategi för demensvård och ordinärt boende har redan kommit långt i det arbetet. Strategin och handlingsplanen ska säkerställa att vi arbetar enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård, och ordinärt boende har tidigare haft dialog med andra avdelningar för att hitta gemensamma beröringspunkter.

En betydelsefull del av arbetet handlar om att tillvara medarbetarnas kunskap och erfarenheter och att hitta nya och gemensamma arbetssätt. Underlaget till handlingsplanen kommer därför till stor del från enkäter till medarbetare, chefer och anhöriga samt diskussionsfrågor på sektionernas arbetsplatsträffar om vad som är viktigt i vården och omsorgen av demenssjuka.

En av alla engagerade grupper under ordinärt boendes workshop.

Erfarenhetsutbyte och diskussionspunkter

I förra veckan hölls slutligen en workshop i Börshuset där 190 medarbetare och chefer från hemtjänst, hemsjukvård och korttidsboende träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera frågeställningar kring demensvård.

- Det är ni som är närmast patienterna och brukarna som är experterna, sade Åsa Ollerstam Lundh, avdelningschef, när hon inledde mötet. Den här workshoppen är crescendot och den sista viktiga pusselbiten till vår handlingsplan för arbetet med demenssjuka som kommer att påverka många Malmöbor.

En sammanställning av enkäterna och diskussionsfrågorna redovisades och när grupparbetet sattes igång vittnade sorlet i rummet om stort engagemang i diskussionerna. Deltagarna fick reflektera kring ett antal scenarier som handlade om olika personer med demenssjukdom, i både hemmiljö och på korttidsboende. Frågorna fokuserade på vilken kunskap och vilka verktyg vi behöver och hur vi på bästa sätt samarbetar mellan olika avdelningar och yrkeskategorier.

- Vi diskuterade bland annat hur vi kan samarbeta i teamet för att personen med demenssjukdom ska få det ännu bättre, berättade en av deltagarna som arbetar i hemtjänsten. Vi måste till exempel dela med oss av vår kunskap och tipsa varandra om ett visst bemötande som fungerar bra.

Siviasystrarna Hajrija Gashi och Christina Larsson.

Viktigt med kunskap

Under eftermiddagen fick deltagarna också lyssna på ett föredrag om demenssjukdom och bemötande av Silviasystrarna Hajrija Gashi och Christina Larsson från avdelning Hälsa och förebyggande. Genom att beskriva hur olika symptomen kan se ut vid några av de vanligaste demensdiagnoserna ville Hajrija och Christina visa hur viktigt det är med rätt kunskap för att kunna ge ett bra bemötande.

- Det är enormt viktigt att veta vilken sorts demensdiagnos en enskild brukare har. För symptomen kan se väldigt olika ut och påverkar hur du på bästa sätt kan bemöta de olika personerna utifrån deras förutsättningar, sade Hajrija.

- Att jobba med demenssjuka är ett fantastiskt arbete om man har rätt kunskap, menade Christina. Du behöver vara kreativ för att hitta lösningar till att kunna hjälpa utan att kränka. Det finns olika knep du kan lära dig för att kunna nå fram till en person på rätt sätt, även när tiden är knapp ibland.

- Tack för era insatser idag! Nu knyter vi ihop säcken och den 19 september kommer avdelningsrådet att fatta beslut om handlingsplanen, avslutade Åsa Ollerstam Lundh. En del av det vi kommer fram till behöver sedan förberedas, men efter årsskiftet startar vi på riktigt!

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen