Behöver du nya möbler? Så här går du till väga…

Cirkulär ekonomi och hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Det är bakgrunden och inriktningen för hur vi ska gå till väga när vi behöver nya möbler till kontor eller andra verksamheter.

Under november tog förvaltningsledningen ett nytt inriktningsbeslut för hur vi ska gå till väga när vi behöver nya möbler, dokumentskåp, säkerhetsskåp eller omklädningsrumsskåp. Inriktningen går i linje med de globala hållbarhetsmålen 8 och 12 i Agenda 2030 genom att förbättra resurseffektiviteten i både konsumtion och produktion.

- Det krävs att vi arbetar med hållbarhet både ekonomiskt, socialt och miljömässigt för att vi ska kunna uppnå de mål som är uppsatta för förvaltningen och hela Malmö stad. Nu har vi tagit fram en lista att följa för att det ska bli enklare att göra rätt, säger Annika Rausin ekonomichef.

Läs mer på Komin om hur du gör när du ska beställa möbler.

I stadshuset kommer även en utställning om cirkulär ekonomi pryda foajén under december. Här kan du läsa mer om utställningen.

Mer om Agenda 2030 kan du läsa här.

Hållbarhetsmål 8

Hållbarhetsmål 12

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen