Så arbetar Malmö stads Larmcentral för Malmöbornas trygghet

Malmö stads Larmcentral arbetar varje dag, dygnet runt med att skapa trygghet åt Malmöborna genom att utveckla och tillhandahålla olika typer av larmtjänster. Här får du veta mer om vilka möjligheter som finns med digital tillsyn, personlarm och trygghetslarm.

Digital tillsyn på natten

Digital tillsyn är en nattlig tillsyn i det egna hemmet på distans. Det innebär att tillsynen sker med hjälp av en kamera istället för ett besök av hemtjänstpersonal. Det passar särskilt bra för den som blir orolig av besök på natten, är lättväckt eller inte vill ha besök i hemmet nattetid. Eftersom den digitala tillsynen sker ljudlöst bidrar den till en ostörd nattsömn och därmed till en minskad risk att falla på natten.

En utbildad larmoperatör utför tillsynen med en kamera för att se att brukaren ligger i sängen och allt verkar bra. Befinner sig inte brukaren i sängen så skickas hemtjänstpersonal ut. Kameran är bara påslagen under de tider som brukaren kommit överens om med biståndshandläggaren, och varje tillsyn som görs registreras. Kameran kan inte spara bilder, filmer eller ljud och ingen inspelning sker. Utrustningen består av en router och en kamera som placeras i riktning mot sängen, den kräver bara ström och gör ingen åverkan på bostaden. För att få digital tillsyn krävs ett biståndsbeslut på tillsyn. Läs mer om digital tillsyn och hitta broschyr här.  

Viktigt att provlarma personlarm

Personlarmet är en enhet med vilken man med hjälp av ett knapptryck kan tillkalla polis eller väktare vid hotfulla situationer. Personlarmet är till för att öka tryggheten för medarbetare inom Malmö stad som jobbar ensamma eller i otrygga miljöer. Personlarm är vanligt förekommande inom bland annat socialtjänsten och hemtjänsten.

För att säkerställa att enheten fungerar optimalt krävs det att man emellanåt provlarmar. Larmcentralen rekommenderar att man gör detta minst en gång per månad. Det tar inte mer än två minuter och instruktionerna för hur man gör hittar du i användarmanual för personlarm på Komin.PDF (pdf, 97 kB)

Brandvarnare kopplas till trygghetslarmet

Trygghetslarm erbjuds till de med funktionsnedsättning som bor kvar i det egna hemmet. Med ett enkelt knapptryck kan man larma om hjälp dygnet runt. Ett trygghetslarm går också att komplettera med olika tillbehör. För att stärka brandskyddet kan Malmö stads Larmcentral erbjuda brandvarnare som är kopplade till trygghetslarmet. Dessa brandvarnare fungerar precis som en vanlig brandvarnare, och reagerar på rök och börjar då att tjuta. Dessutom går ett larm till Larmcentralens larmoperatörer som larmar både räddningstjänst och hemtjänst. Läs mer om tillbehör till trygghetslarmet här.

Få mer information eller kom på studiebesök

Malmö stads Larmcentral finns på Krossverksgatan i Limhamn och tar gärna emot besök för att visa upp verksamheten. Finns det inte möjlighet till ett besök kommer Larmcentralen gärna ut till er och informerar om sina tjänster. Välkommen att kontakta Larmcentralens kundtjänst på 040-34 50 80.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen