Julhälsning från Gisela Green

Bästa medarbetare!

När detta brev kommer ut är det bara dagar till julafton, och vi går snart in i ett nytt decennium – 2020 – med nya möjligheter och nya utmaningar.

Som de flesta vet väntar tuffare ekonomiska år för oss. Förvaltningen har fått 42 miljoner mindre i kommande budget. Sparbetinget kommer sig av att vi inte får full kompensation för löner och prishöjningar. Istället för det brukliga påslaget om 2,7 procent blir det nästa år bara 1,5 procent. Uttryckt annorlunda har vi bara råd att öka våra utgifter med 1,5 procent.

I första hand ser vi över om de administrativa tjänsterna behöver tillsättas vid eventuell vakans. Genom att också minska de ekonomiska ramarna för stabsfunktionerna värnar vi kärnverksamheterna så mycket som möjligt. Men även verksamhetsavdelningarna kommer att behöva dra ner på sina kostnader.

Av denna anledning måste vi alla bli väldigt kostnadsmedvetna och hjälpas åt att hitta lösningar. Vi behöver hitta effektiviseringar och vi behöver minska våra kostnader där det är möjligt.

Här är vi i förvaltningsledningen tacksamma för alla idéer vi kan få. Det kan handla om allt ifrån att se över vilka mobilskal vi har till våra telefoner, till vilka förbrukningsartiklar vi använder. Vi behöver också komma igång snabbare med digitalisering, som exempelvis mobil dokumentation.

Med detta sagt har vi fortfarande cirka 3 miljarder kronor i vår budget. Använder vi dessa på rätt sätt – kostnadsmedvetet och med fokus på kärnverksamheterna – kan vi fortsätta att hålla vår ambitionsnivå även framöver. Förvaltningen har dessutom redan nu fått i uppdrag av nämnden att se över de långsiktiga effektiviseringarna inför 2021.

Ett nytt år innebär ju även nya mål och indikationer. När förvaltningen träffade vår nämnd förra veckan presenterades alla indikatorer och förslag på budget. Dessa kommer nu att bearbetas av nämnden och tanken är att nämnden fattar slutligt beslut om budget och mål den siste januari 2020.

Nämndsmålen ligger alltså väl i linje med förvaltningens fem fokusområden. Av dessa fem så är det ”Kvalitet i verksamhet” som vi kommer att ha ett extra fokus på tillsammans på nästa år, bland annat på våra gemensamma ledarforum.

De självskattningsenkäter för medarbetare och veckofrågor till brukare som har testats i år, kommer vi att sätta i full drift nästa år. Men redan nu kan vi se att en ökad kvalitet inte behöver kosta pengar, utan oftast handlar om hur vi utför vårt uppdrag. Det vill säga om vår professionalitet och vårt bemötande. Samarbete också en viktig del som kan bidra till kvalitet.

Vi kommer även att se över tillgängligheten. Brukare och även anhöriga ska ha tydliga kontaktingångar och ska inte behöva gå via kontaktcenter om anhöriga eller brukare finns inom våra verksamheter. I detta sammanhang blir det viktigt att se över vår process kring inkomna synpunkter i förvaltningen och hur vi arbetar med dessa.

När nu helgerna närmar sig vill jag rikta ett stort tack på till alla er som kommer att jobba under helgerna. Till alla er som ser till att vi lever upp till vårt löfte till våra brukare – att Varje dag är viktigast!

Tack för det här året,

och för att ni är förebilder och ambassadörer

för att ni är lösningsfokuserade inspiratörer

För att ni är modiga, uthålliga och konstruktiva

för att ni är lyhörda, kompetenta och effektiva

På återhörande,

Gisela Green, förvaltningsdirektör

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen