Nationella anhörigdagen uppmärksammades i Malmö

För andra gången uppmärksammades nationella anhörigdagen, 6 oktober, med ett föreläsningsprogram på stadsbiblioteket i Malmö. Anhörigfrågan är också högst aktuell just nu då det i dagarna bestämts att regeringen ska ta fram en nationell strategi för anhöriga.

I två av Malmö stads förvaltningar, Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen, har även de politiska nämnderna sedan ett år tillbaka klubbat strategier för ett anhörigperspektiv i alla verksamheter.

- Nationella anhörigdagen är bara en dag av årets 365 dagar och anhörigfrågan är lika viktig alla dagar. Sedan kan det vara bra att rikta fokus på en specifik fråga en särskild dag, säger anhörigkonsulent Karin Skogmark, Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Alla blir anhöriga någon gång och en fungerande vård och omsorg är grundläggande för att människors liv ska fungera. Det är alltså både hälsofrämjande och förebyggande att våra verksamheter genomsyras av ett anhörigperspektiv.

Anhörigkonsulenterna i Malmö stad är nöjda med programmet de satt ihop och hoppas få möjligheten att göra detta igen. Då vill de gärna se ännu fler besökare.

- Många fler kan ha glädje och nytta av innehållet under en sådan här dag, både Malmöbor och medarbetare i Malmö stad. Det är ett bra tillfälle till kompetensutveckling, fortsätter Karin Skogmark.

På plats fanns även en rad inbjudna utställare och kanelbullarna tog slut i ett nafs.

Maria Estling Vannestål läste ur sin bok Lex Katarina som beskriver Marias egna erfarenheter av att vara mitt i livet med småbarn och samtidigt ha en förälder som drabbas av demenssjukdom.

Malte Hallquist kom hela vägen från Värmland för att föreläsa om Vardagens superhjältar genom att berätta om sin egen dotter Victoria.

Allan Hedlund och Gerd Andersson från Strokeföreningen i Malmö var på plats som utställare och menade att det är viktigt att synas.

Röda rummet på stadsbiblioteket under Anhörigdagen. Foto: Annie Mattelin

Text och övriga foton: Karin Skogmark, anhörigkonsulent

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen