Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Utbildning för brandskydds-ansvariga den 12 februari

I vår utbildning för brandskyddsansvariga får du information om de sju stegen i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt vad detta innebär enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Du informeras också om ansvarsförfarandet mellan nyttjanderättshavare och fastighetsägaren.

Innehåll

  • Lagen om skydd mot olyckor samt tolkning av denna
  • Kännedom om MSBs allmänna råd och föreskrifter
  • Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar
  • Förebyggande brandskydd: krav och rekommendationer
  • Kommunens ansvar i byggprocessen och i tillsyn av brandskyddet
  •  Vad Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär samt
    - hur det praktiskt kan tillämpas

Om du är intresserad av att delta i utbildningen kan du förbereda dig genom att ta del av informationen som du hittar här på RSyds sida.

Tid: 12 februari kl 12.30 – 16.00
Plats: Hörsalen, Kungsgatan 13

Anmäl dig i formuläret nedanför senast den 5  februari.

 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen