Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Utrymningsrutiner

Vid brand, utrymningslarm eller vid annan fara gäller följande rutin för utrymning.

Anställda ansvarar för att sina besökare utrymmer och samlas på återsamlingsplats.

 • Grundprincipen vid brand är Rädda – Varna – Larma(112) – Släck
  • Avbryt arbetet omedelbart och påbörja utrymning.
  • En, sedan tidigare utsedd, person på enheten/avdelningen tar på sig rollen som utrymningsledare (gul väst och väska).
  • Sök av ert arbetsområde för att säkerställa att alla utrymmer.
  • Vid brand, ring 112 och försök släcka branden med de brandredskap som finns tillgängliga. Vid tveksamhet avstå. Stäng inne branden.
  • Utrym lokalen genom närmaste nödutgång. Utrym inte genom rökfyllt utrymme.
   ASF: Det finns fem nödutgångar i ASFs lokaler. Dessa är huvudingång, två utgångar mot gården samt två nödutgångar genom fönster mot Brandmästaregatan.
   HVOF:  För plan 3–4 gäller utrymning via trappa eller fönster, för plan 5 gäller endast utrymning via trappa. Om utrymningen görs genom fönstret (plan 3–4) använder brandkåren korg. Om korg används följ noggrant brandkårens instruktioner.
  • Använd inte hissen.
  • Samlas på återsamlingsplats som är grönområdet/Parken längst Kungsgatan och invänta information.
  • Se till att ingen person återvänder in i byggnaden via entré, utrymningsvägar eller garage.
  • Bistå utrymningsledare och räddningstjänst med information.
  • Stanna kvar på återsamlingsplatsen tills räddningsledare eller utrymningsledare givit klartecken att återvända till byggnaden.
  För att räddningstjänst ska larmas via brandlarmet krävs att minst två detektorer har utlöst eller att röd larmknapp aktiverats i byggnad.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen