Beställa passertagg till Kungsgatan 13

I formuläret beställer du som ansvarig chef passertagg till medarbetare i hälsa-, vård- och omsorgförvaltningen för passage till Kungsgatan 13.

Tillträde till Kungsgatan 13 ges endast till de medarbetare som har sin permanenta arbetsplats på Kungsgatan 13. De som ska på möten i huset ska hämtas av besöksmottagare i receptionen. Medarbetare som inte har sin arbetsplats på Kungsgatan 13 men som ofta besöker huset kan ansöka om passertagg, men då måste detta behov beskrivas särskilt av beställande chef.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen