Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Enhet för verksamhetsekonomi

Vad gör vi?

Enheten för verksamhetsekonomer arbetar nära verksamheterna och ger support i ekonomiska frågor. Frågor gällande budget, uppföljning, ersättningsmodeller och personalekonomi besvaras av denna enhet.

Varje ekonom ansvarar för att ge support till ett visst antal områden och verksamheter. Se länk till höger för att se vilka ekonomer som jobbar med vad.

 

För frågor angående leverantörs- och kundreskontra, blanketter och attest, kontakta den gemensamma redovisningsenheten på redovisning.hvo@malmo.se eller se deras sida här.  


 

 

 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen