Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kundfakturor

Kundfakturering

Vid försäljning av en vara/tjänst skall kunden skyndsamt faktureras. Fakturering kan ske både till externa och interna kunder (andra förvaltningar i Malmö stad). Vid fakturering av små belopp bör man överväga om fakturering skall ske, eller om det är möjligt att avvakta med fakturering tills det går att fakturera att större sammanlagt belopp, se Ekonomihandboken 11.1.

Fakturaunderlag kan skickas med internposten till Redovisningsenheten, Kungsgatan 13 eller mailas till:

redovisning.hvo@malmo.se

redovisning.asf@malmo.se

redovisning.fsf@malmo.se

Kundfaktura - extern

När en extern kund skall faktureras används blanketten Kundfaktura – extern.excel (excel, 99.6 kB) Vanligen debiteras moms vid extern fakturering med 6%, 12% eller 25% beroende på vad som har sålts.

Kundfaktura – extern, kreditering

Om en fakturering har blivit fel och kund inte har hunnit betala fakturan skall en kreditering göras. Detta görs med blanketten Kundfaktura – extern, kreditering.excel (excel, 99.6 kB) Det är viktigt att ange numret på den faktura som skall krediteras.

Om kunden har hunnit betala fakturan, måste en återbetalning göras. Detta görs via blanketten Utbetalning. Även här är det viktigt att ange numret på den faktura som vi skall återbetala.

Kundfaktura – intern

När en intern kund (annan förvaltning inom Malmö stad) skall faktureras används blanketten Kundfaktura – internexcel (excel, 98.6 kB). Moms debiteras aldrig vid intern fakturering. OBS! Ytterst viktigt att ange mottagarens kostnadsställe.

Kundfaktura – intern, kreditering

Om en internfakturering har blivit fel används blanketten Kundfaktura – intern, krediteringexcel (excel, 98.8 kB). Numret på den faktura som skall krediteras skall anges.

Kundfaktura – intern, vidarefakturering:

Om vi har betalat en leverantörsfaktura och kostnaden skall faktureras vidare till en annan förvaltning används blanketten Kundfaktura – intern, vidarefakturering.excel (excel, 98.6 kB)

Vid intern vidarefakturering skall moms aldrig faktureras – alltså nettobeloppet.

Motparten är alltid extern motpart.

Kopia på leverantörsfakturan som vidarefaktureras skall alltid bifogas som bilaga.

Kundfaktura – intern, vidarefakturering kreditering

Om en internfakturering har blivit fel används blanketten Kundfaktura – intern vidarefakturering, kreditering.excel (excel, 98.7 kB) Numret på den faktura som skall krediteras skall anges.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen