Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kodplan

Malmö Stad stads förvaltningar har en gemensam flerdimensionell kodsträng.

De fyra första koddelarna, konto, kostnadsställe, verksamhet och motpart, är obligatoriska att använda i varje transaktion. Koddelarna projekt och slag är obligatoriska att använda vid investering i och försäljning av anläggningstillgångar. Koddelen komplement är obligatorisk vid redovisning av skadekostnader.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen