Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Användare & behörigheter

Här finns blanketter per förvaltning för att beställa behörigheter och attestbehörigheter till Ekot.  

Blanketter avseende behörighet i Ekot

  • Blankett för upplägg, ändring eller avslut av beställare & konterarePDF (pdf, 1.4 MB) behöver skrivas under av närmaste chef och skickas till Redovisningsenheten.

 

  •  Blanketter för upplägg, ändring eller avslut av attestanter och deras attestbehörighet (tillsvidareexcel (excel, 15.6 kB) och tillfälligexcel (excel, 14.2 kB)) behöver skrivas under av närmaste chef och skickas till respektive förvaltnings Ekonomiavdelning (eller direkt till kamréren).

Utbildning

När behörigheten är registrerad får du information om detta.


  • Nya chefer
    Kontakta kamreren på din förvaltning.

  • Beställare och konterare
    Anmäl dig på utbildningssidan.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen