Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Anläggningstillgångar

En investering är en anskaffning av en fysisk eller immateriell anläggningstillgång med en varaktighet om minst tre år och till ett väsentligt belopp. Båda kriterierna skall vara uppfyllda

Enligt Malmö Stads riktlinjer är en anläggningstillgång en tillgång som har en väntad nyttjandeperiod på minst tre år och en anskaffningskostnad som överstiger 1 basbelopp exklusive momsen.

I Malmö Stads ekonomihandbok, Kapitel 5 Anläggningstillgångar, finns mer information om anläggningstillgångar och gränsdragningen mellan driftskostnader och investering

Kontakt

Kontakta ekonomiavdelningen på din förvaltning om du har frågor kring investeringar och anläggningstillgångar.

 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen