Platina

Platina är Malmö stads gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem. I Platina registreras alla förvaltningens allmänna handlingar och där skapas även tjänsteskrivelser till nämnden. Platina standardiserar kommunens arbete med diarieföring, ärendeberedning, remisshantering och nämndssammanträden. I systemet kan du registrera korrespondens och ärenden.

Utbildningsfilmer för Platina-användare

Här nedan ser du våra två första utbildningsfilmer i Platina, eller "tutorials" som det brukar kallas på engelska. Den första visar hur du relaterar ärenden och handlingar. Den andra går igenom hur så kallad Postregistrering.

Vill ni ha fler filmer? Låt oss veta i så fall!

OBS! Exemplet i filmen visar endast funktioner vid postregistrering av en handling i Platina och följer inte lathundarna som finns i HVOF:s Handbok för registrering av allmänna handlingar.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen