Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Dokument - och ärendehantering

Dokument- och ärendehantering handlar om hur vi som offentlig förvaltning ska hantera allmänna handlingar, till exempel hur vi ska registrera, lämna ut och arkivera allmänna handlingar.

Vi ska kontinuerligt arbeta med utveckling-, kvalitetssäkring-, och samordningsfrågor inom dokument- och ärendeprocessen. Därför har det bildats ett processteam som ska hålla samman dokument- och ärendehanteringsfrågor i förvaltningen.Processteamet består av

Under rubrikerna till höger hittar du information som rör dokument- och ärendehantering inom hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen