Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Stöd och service

Den här delen av Komin handlar om vår egen förvaltnings stöd och service. Klicka på en länk i menyn för mer information.

Mer information om Malmö stads övergripande, komungemensamma Stöd och service hittar du under Vår kommun > Stöd och service.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen