Sammanträdestider 2020

Ärendeinlämningstider och sammanträdestider för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott 2020.

Inlämning betyder att du som handläggare vid slutet av det angivna datumet senast ska ha skickat ärendet till nämndsekreterare
Tilde Tibblin för godkännande i Platina. Därefter skickar hon ärendet vidare till ansvarig avdelningschef för godkännande i Platina. Skicka mer än gärna ärendet ännu tidigare än angivet datum!


2020

Inlämning

Arbetsutskott

HVON

januari

3 jan

21 jan

31 jan

februari

27 jan

11 feb

20 feb

mars

2 mars

17 mars

25 mars

april

2 april

21 april

28 april

maj

24 april

11 maj

19 maj

juni

14 maj

2 juni

10 juni

juli
augusti

3 aug

18 aug

25 aug

september

31 aug

15 sept

23 sept

oktober

5 okt

20 okt

28 okt

november

2 nov

17 nov

27 nov

december

20 nov

7 dec

16 dec

 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen