Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhet är en viktig arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör. Det gäller oavsett den anställdes färdsätt.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens Trafiksäkerhetspolicy beskriver vad som gäller för dig som chef samt vad som gäller för dig som har i uppdrag att köra bil, åka taxi eller cykla i tjänsten.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen