Strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska vara ledande gällande utveckling och användning av digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa inom nämndens verksamhetsområde. Det är visionen för strategin för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa.

Syftet med denna strategi är att rikta in arbetet med digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa på ett sådant sätt att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen står rustad för nuvarande och kommande utmaningar inom sitt uppdrag.

Målet är att strategin ska kunna ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete för hur frågorna kring digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa ska hanteras, utvecklas och realiseras på kort, medellång och lång sikt.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen