Strategi för demensvård i Malmö stad 2019-2022

Övergripande vägledning och fokus för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens arbete med demensvård.

Förvaltningens strategi är baserad på Nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen