Strategi för att motverka våld mot äldre i nära relationer 2019-2022

Vi som möter äldre i vårt yrke har ett särskilt ansvar att uppmärksamma och motverka våld.

Denna strategi beskriver vilka områden vi ska fokusera på för att bli bättre.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen