Lokalbehovsplan

Enligt hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente ska nämnden varje år ta fram en lokalbehovsplan där det finns bedömningar av behov av lokaler och lägenheter för en tioårsperiod framöver. Planen skickas till kommunstyrelsen och ligger till grund för hela kommunens lokalförsörjningsplan.

Den senaste planen beslutades av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i september 2019 och gäller för perioden 2021-2030.

Lokalbehovsplan 2021–2030.PDF (pdf, 1.3 MB)

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen