Krisledningsplan

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden har ett ansvar att samordna krisledningsarbete före, under och efter en kris inom nämndens ansvarsområde.

Till den delen krävs en plan för att sätta igång ett krisledningsarbete inom den egna förvaltningen och som beskriver hur förvaltningen leder, samordnar, samverkar och kommunicerar när situationen kräver det.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen