Attestinstruktioner

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens attestinstruktioner innehåller nämndspecifika anvisningar utifrån kommunens attestreglemente och tillämpningsanvisningar. Dessa dokument finns att hitta bland nämndsövergripande styrdokument på komin.

Attestinstruktioner HVOF, fr.o.m 1 april 2020PDF (pdf, 288.1 kB)

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen