Styrdokument

På dessa undersidor hittar du de viktigaste styrdokumenten inom hälsa- vård och omsorg.

Styrdokumenten beskriver hur vi ska agera och förhålla oss med utgångspunkt från gällande lagstiftning, riktlinjer från Socialstyrelsen och i förhållande till våra politiska mål och åtaganden. Syftet är att skapa en tydligare struktur kring mål och uppföljning i hälsa, vård och omsorg. Något som i sin tur bidrar till ökad kvalitet för brukare och patienter. I menyn till höger hittas mer information. 

Söker du verksamhetsrutiner hittar du dessa genom att klicka på länk-knappen:

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen