Löpande brukar- och anhörigdialog

Varje vecka kommer sektionscheferna inom hemtjänst och särskilt boende ta kontakt med brukare och anhöriga för att ta reda på hur man upplever kvaliteten. Syftet är att höja kvaliteten i verksamheten och få snabb återkoppling, både för att åtgärda brister och förstärka det som är bra.

Genom att aktivt kontakta brukare och anhöriga och fråga hur de upplever våra insatser kan vi dessutom åtgärda eventuella brister snabbare.

- Det här ska upplevas som ett individuellt samtal. Vi vill veta hur enskilda personer upplever våra insatser och hur det är att bo på våra särskilda boenden mer specifikt än vad som framkommer i Socialstyrelsens årliga Brukarundersökning, säger Maria Kronogård, utvecklingssekreterare på strategiska utvecklingsavdelningen. - Det handlar lika mycket om att få ett kvitto på det som görs bra och som man är nöjd med. Samtidigt som det är viktigt att aktivt efterfråga upplevelser och synpunkter individuellt, fortsätter Maria Kronogård.

Sammanställning av resultatet

Varje intervju ska dokumenteras i webbenkäten där frågorna finns. Länken till webbenkäten har respektive sektionschef fått via mail. Har du tappat bort länken kan du få den igen via kontaktpersonerna nedan.

Svaren från webbenkäterna kommer att sammanställas och redovisas öppet internt inom förvaltningen.

Du hittar också frågorna nedan i wordformat.

Har du frågor?

Ordinärt boende: gunilla.larsen@malmo.se
Särskilt boende: mathias.johansson@malmo.se


Informationsblad om veckofrågorna

Stödmaterial för intervjufrågorna

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen