Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Balanserad styrning

I hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen används balanserad styrning som ett sätt att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten.

Balanserad styrning är ett verktyg för verksamhetsstyrning, samtidigt som det utgör ett konkret hjälpmedel i organisationens förbättringsarbete. Att arbeta med balanserad styrning innebär att vision, mål och strategi definieras, bryts ner och mäts i fyra olika perspektiv. De fyra olika perspektiven är brukar/patientperspektivet, medarbetarperspektivet, det ekonomiska perspektivet och utvecklings/innovationsperspektivet. Genom att styra med strategiska mål, identifiera framgångsfaktorer, upprätta handlingsplaner och mått, uppnås en tydligare helhetsbild av verksamheten. Detta möjliggör kommunikation och lärande som ligger till grund för förbättring och kvalitetsutveckling.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen