Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Socialtjänstlagen med mera 17 maj

  • Principen om enskilds självbestämmanderätt
  • Principen om barnets bästa
  • Kommunens ansvar
  • Det yttersta ansvaret
  • Vilken kommun har ett ansvar?
  • Lite EU-rätt
  • 4 kap. 1 § SoL

Klockan 13.00-16.30 i Lokal: Tegelkarin Hörsal 317

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen