Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Den goda tjänstepersonen 5 april

Föreläsningen är främst riktad till de som möter brukarna i sitt vardagsarbete som undersköterskor, vårdbiträden, sektionschefer, HSL-personal och biståndshandläggare.

Föreläsningen tar upp :
Legalitetsprincipen, objektivitets-, likabehandlings- och saklighetsprincipen, jäv, mutor, förtroendeskadliga bisysslor, skilja mellan privat och tjänst, yttrandefrihet, lojalitetsplikt och meddelarfrihet.

Klockan 13.00-16.30 i Lokal: Tegelkarin Hörsal 317

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen