Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Introduktion nya stabsmedarbetare

Nya medarbetare inom stabsfunktionerna i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen bjuds in till ett introduktionstillfälle då verksamhet och stab presenteras och du får nyttig input i ditt nya uppdrag.

Målgrupp

Nya medarbetare vid stabsfunktionerna inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen; strategisk utvecklingsavdelning, ekonomiavdelning, kommunikationsavdelning, HR-avdelning samt staberna inom verksamhetsavdelningarna.

Datum, tid och lokal

Torsdag den 16 maj kl 13.00-16.30

Lokal 5128, Kungsgatan 13

Program

Du får lära känna förvaltningens organisation och verksamheter. Beskrivning av uppdrag och roller kommer att ge dig en bättre helhetsbild av förvaltningen. Förståelse för det politiska uppdraget, hur vi arbetar med målstyrning och kvalitetsarbete ger dig flera viktiga byggstenar i ditt arbete. Vidare kommer introduktionen ge dig nyttig information om offentlighet och sekretess, resursfördelning och den ekonomiska modellen i kommunen.  

 

Välkommen med din anmälan!

 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen