Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Enkät administrativt stöd

Att besvaras av sektionschefer ordinärt boende senast den 28/2

Syftet med enkäten är att kartlägga hur planeringsarbetet organiseras på sektionsnivå. Fokus ligger på hur sektionschefen och den administrativa stödresursen, planeringsassistenten, samordnaren (i frågorna kallad planerare) arbetar med bemanning och planering av verksamheten. Enkäten bygger på djupintervjuer av sektionschefer och planerare.

Tack för att du tar dig tid att delta i undersökningen. Börja att svara genom att klicka på knappen nedan.


Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen