Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Enkät om bemanning för sektionschefer inom HVOF

1. Du är chef inom... * (obligatorisk)
1. Du är chef inom...
3. Vilken kompetens behöver du oftast, när du bokar korttidsvikarie från vikariebanken? * (obligatorisk)
3. Vilken kompetens behöver du oftast, när du bokar korttidsvikarie från vikariebanken?
4. Vid akut frånvaro... (välj det alternativ som stämmer bäst) * (obligatorisk)
4. Vid akut frånvaro... (välj det alternativ som stämmer bäst)5. Vid planerad ledighet, utanför sommarens huvudsemester... * (obligatorisk)
5. Vid planerad ledighet, utanför sommarens huvudsemester...6. Du har en grundbemanning på din arbetsplats som gör att ni oftast... (välj det alternativ som stämmer bäst) * (obligatorisk)
6. Du har en grundbemanning på din arbetsplats som gör att ni oftast... (välj det alternativ som stämmer bäst)7a. Är du chef i Norr, Väster eller Innerstaden? * (obligatorisk)
7a. Är du chef i Norr, Väster eller Innerstaden?


7b. Om ja, tycker du att vi ska ha kvar bemanningsteamen som idag, via vikariebanken?
7b. Om ja, tycker du att vi ska ha kvar bemanningsteamen som idag, via vikariebanken?Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen