HR-avdelningen

HR-avdelningen ska ge förvaltningsledning och verksamheternas chefer professionellt HR-stöd i syfte att verksamheten ska nå sina verksamhetsmål. Uppdraget är både strategiskt och operativt och baseras på verksamhetens och ledningens behov.

Avdelningen har ansvar för att rektorer och andra chefer har tillgång till ett verksamhetsnära stöd exempelvis när det gäller rekrytering, löneöversyn, omställning, arbetsrättsliga ärenden samt rehabilitering.

HR-avdelningen har också ett ansvar att ta fram och utveckla förvaltningsövergripande strategier för lönebildning, systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan och personal- och kompetensförsörjning.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen