Central elevhälsa

Den Centrala elevhälsan är en stödfunktion till gymnasieskolorna. Hit kan rektor, lokal elevhälsa eller övrig personal vända sig för att få råd och stöd i elevhälsoarbetet.

Enhetschef: Agneta Fredin

Central elevhälsa samordnar även arbetet med utveckling och kvalitet i det övergripande elevhälsoarbetet.

I uppdraget ingår också att verka för likvärdighet när det gäller elevers rätt till stöd, oavsett i vilken skola de får sin utbildning.

Central elevhälsa ligger organisatoriskt under utbildningschefen för gymnasieskolan.

HBTQ-certifiering

Utifrån uppdrag från kommunfullmäktige ska samtliga medarbetare inom elevhälsan HBTQ-certifieras.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen