Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen leds av förvaltningsdirektören och består av två utbildningschefer och fyra stabschefer.

En viktig uppgift för förvaltningsledningen vid sidan av att svara för den strategiska ledningen av organisationen är att säkerställa att förvaltningens samtliga verksamhetsdelar och stödfunktioner, såväl i strategiskt beslutsfattande som i det dagliga arbetet, alltid utgår från Malmöbons behov och verksamhetens primära uppdrag.

Förvaltningens ledningsgrupp träffas varannan tisdag.

Representanter

Ledningsgrupp


Lars Rehnberg

Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör

Katarina Falk

T.f. Ekonomichef

Hanna Boulter

HR-chef

Niklas Anderberg

Utbildningschef – gymnasiet

Jonas Svensson

Utbildningschef – vuxenutbildning

Lisbeth Gyllander Torkildsen

Kvalitets- och utvecklingschef

Pia Oredsson-Birgersson

Kommunikationschef


Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen